Specjalizacje uznane w Polsce i w Niemczech.
Doświadczenie zawodowe w Polsce, U.S.A.,
oraz w Niemczech. 

Doświadczenie w diagnostyce i leczeniu w zakresie


* medycyny wewnętrznej
* chorób nerek
* nadciśnienia tętniczego
* białkomoczu, krwiomoczu
* infekcji układu moczowego
* zespołów nerczycowych
* ultrasonografia
* hemodializy
* dializy otrzewnowe
* plasmaferezy
* lipidaferezy
* biopsje nerek
* chorób tarczycy (m.in. nadczynnności, niedoczynności)
* osteoporozy
* zapaleń płuc i gardła
* przeprowadzenie i opis EKG (elektrokardiografii)
* wizyty domowe


* tłumaczenia na języki obce (angielski i niemiecki).