Specjalizacje uznane w Polsce i w Niemczech.
Doświadczenie zawodowe w Polsce, U.S.A.,
oraz w Niemczech. Tłumaczenia pisemne i ustne (w tym symultaniczne) pomiędzy językami: polski, angielski i niemiecki.