Specjalizacje uznane w Polsce i w Niemczech.
Doświadczenie zawodowe w Polsce, U.S.A.,
oraz w Niemczech. 

Członkostwa zawodowe:

Od początku kariery zawodowej: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

Od roku 2010: DGfN = Deutsche Gesellschaft für Nephrologie (Niemieckie Towarzystwo Nefrologii). 

Od roku 2001: DDG = Deutsche Diabetes Gesellschaft (Niemieckie Towarzystwo Diabetologiczne).

Od 2007 do 2011: American College of Physicians (U.S.A)

Od 02/2012: Izba Lekarska Landu Brandenburgii w Rebublice Federalnej Niemiec (Potsdam , Cottbus).

Od  2002 do 01/2012: Izba Lekarska w Berlinie w Rebublice Federalnej Niemiec.

Od 2000 do 2002: Izba Lekarska  Nadrenii Północnej-Westfalii w Rebublice Federalnej Niemiec.