Specjalizacje uznane w Polsce i w Niemczech.
Doświadczenie zawodowe w Polsce, U.S.A.,
oraz w Niemczech. 

Fizjoterapia